Oförändrad båtplatsfördelning för 2015

Inga betydande förändring av båtplatserna gjordes inför säsongen 2015. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

Inför nästa säsong så har styrelsen för avsikt att göra en lite med omfattande översyn, baserat på svaren på blanketten om båtplatsinnehav som skickades med kallelsen till årets stämma. Vänligen se till att besvara denna, om ni inte redan gjort det.

/Styrelsen