Båtplatsfördelning

Inför säsongen 2019 har en översyn gjorts för att tillgodose alla medlemmars behov. Två medlemmar (13 och 50) har tilldelats nya, enligt skissen nedan (markerade i mörkgrönt). Plats 10 (markerad i ljusgrönt) har fått ny innehavare genom köp av fastighet.

Reglerna och rutinerna för båtplatstilldelningen, som regleras i paragraferna 6 till och med 8 i klubbens stadgar, finns särskilt beskrivna i detta dokument.