Båtplatsfördelning

Inför säsongen 2019 har en översyn gjorts för att tillgodose alla medlemmars behov. Två medlemmar (13 och 50) har tilldelats nya, enligt skissen nedan (markerade i mörkgrönt). Plats 10 och 48 (markerade i ljusgrönt) har fått nya innehavare genom köp.

Reglerna och rutinerna för båtplatstilldelningen, som regleras i paragraferna 6 till och med 8 i klubbens stadgar, finns särskilt förtydligade i denna PM till alla medlemmar samt i detta dokument som beskriver processen för den årliga tilldelningen.