Båtplatsfördelning

Inför säsongen 2018 har en översyn gjorts för att tillgodose alla medlemmars behov. Fyra medlemmar (7, 12, 26 och 48) har tilldelats nya, enligt skissen nedan (markerade i ljusgrönt).

Reglerna och rutinerna för båtplatstilldelningen, som regleras i paragraferna 6 till och med 8 i klubbens stadgar, finns särskilt beskrivna i detta dokument.