Påminnelse: Uppdatering av båtplats och medlemsregister

I samband med kallelsen till stämman så skickade vi med en blankett för uppdatering av båtinformation och medlemsuppgifter. Sista datum för att skicka in svar var i samband med stämman den 26 april. Vi har fått in en del svar, men saknar fortfarande väldigt många.

Det är viktigt att vi får in era svar så att vi har rätt information om era båtar. Det är även viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter och att vi kan börja samla på oss epostadresserna för att underlätta framtida kommunikation.

Vi kommer genomföra en översyn av båtplatsfördelningen inför säsongen 2016. Det finns alltid en efterfrågan efter större platser, men då vi inte har den kompletta bilden av vilka båtar ni har så försvåras detta. Om vi inte får in era svar på båtinnehav så kan vi heller inte garantera att ni tilldelas en plats som passar era behov. De som har inkommit med svar kommer att prioriteras vid tilldelning.

/Styrelsen