Kallelse till Årsmöte 2024

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB  

När: Söndagen 2024-04-28 kl. 10.00  

Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga)  

Styrelsens förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas 
 1. Godkännande av dagordning 
 1. Val av mötesordförande 
 1. Val av mötessekreterare 
 1. Val av 2 justeringsmän 
 1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 1. Fastställande av röstlängd 
 1. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 1. Fråga om arvoden för styrelsemedlemmar för kommande år 
 1. Presentation av underhållsplan 
 1. Fastställande av avgifter för kommande år 
 1. Val av styrelsemedlemmar för 2 år: ordförande, vice hamnkapten och sekreterare 
 1. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år 
 1. Val av valberedare och suppleant för 1 år 
 1. Övriga frågor 
 1. Årsmötet avslutas 

Välkomna! 

Styrelsen 

Kallelse till årsmöte 2022

När: Söndagen 2022-05-01 kl. 10.00 

Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga) 

Styrelsens förslag till dagordning 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fråga om arvoden för styrelsemedlemmar för kommande år
 11. Fastställande av avgifter för kommande år
 12. Val av styrelsemedlemmar för 2 år: ordförande, vice hamnkapten och sekreterare
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
 14. Val av valberedare och suppleant för 1 år
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB
När: Lördagen 2021-06-12 kl. 10.00
Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga)
Styrelsens förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelsemedlemmar för 2 år: kassör, hamnkapten och ledamot
 12. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
 13. Val av valberedare och suppleant för 1 år
 14. Genomgång av bryggorna 2021
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

På grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset har styrelsen valt att flytta
fram tidpunkten för årsmötet i enlighet med denna kallelse. Det finns dock risk för att
ytterligare anpassningar är nödvändiga. Håll dig därför uppdaterad via hemsidan
http://soluddensbk.se i fall det blir ytterligare ändringar i genomförandet av årsmötet.
Välkomna!
Styrelse