Rampen

Investeringen av båtrampen (ca 50 000 kronor) har i sin helhet bekostats av medlemmarna i Soluddens Båtklubb, men den är byggd på villaföreningen mark.

Mot bakgrund av de kostnader vi lagt ner är det väsentligt att rampen utnyttjas enbart av de som har behörighet, samt att båt som läggs i ej överstiger måtten 8 meter i längd och 2,8 meter i bredd eller är tyngre än 1,5 ton. Behörighet att utnyttja rampen har enbart medlemmar i båtklubben med undantag enligt följande:

Om medlem i villaägarföreningen vill utnyttja rampen är detta möjligt enligt följande:

Enstaka tillfällen: I det fall någon i Villaägarföreningen önskar nyttja rampen vid enstaka tillfällen så kan denne kontakta befintlig medlem i Soluddens Båtklubb. Medlemmen kan då vara behjälplig med att låsa upp rampen, för att sedan i direkt anslutning till nyttjandet se till att rampen åter låses. Avgift för detta till Soluddens BK är 200 kronor per tillfälle. Ange ”Hyra av båtramp” plus namn och använd plusgirokonto 4392941-3.

Nyckel till rampen: Medlemmar i Villaägarföreningen kan även rekvirera en egen nyckel till rampen. För detta används kontraktet som finns i länken nedan.

Kontrakt nyttjande av rampen