Förändrad båtplatsfördelning för 2020

Inför säsongen 2020 har en översyn gjorts för att tillgodose alla medlemmars behov. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

I samband med denna översyn har 4 medlemmar fått nya platser (markerade i mörkgrönt). Dessa medlemmar har informerats. En plats (markerad i ljusgrönt) har fått ny innehavare genom köp av fastighet.

/Styrelsen

Förändrad båtplatsfördelning för 2016

Inför säsongen 2016 har en större översyn gjorts på den södra bryggan för att tillgodose alla medlemmars behov. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

I samband med denna översyn har 7 medlemmar fått nya platser och ett antal bommar har justerats i sidled så att en del platsbredder har förändrats. Alla berörda medlemmar har informerats.

Vidare har under året 5 platser fått nya båtplatsinnehavare genom köp av båtplats, förvärv av fastighet med tillhörande båtplats eller genom uppdaterade medlemsuppgifter.

Utöver detta så har samtliga båtplatser och bommar noggrant mätts upp och alla angivna bredder i skissen är korrekta.

/Styrelsen

 

Oförändrad båtplatsfördelning för 2015

Inga betydande förändring av båtplatserna gjordes inför säsongen 2015. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

Inför nästa säsong så har styrelsen för avsikt att göra en lite med omfattande översyn, baserat på svaren på blanketten om båtplatsinnehav som skickades med kallelsen till årets stämma. Vänligen se till att besvara denna, om ni inte redan gjort det.

/Styrelsen