Kallelse till årsmöte 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 30 april 2017 kl 10.00
Plats: Soludden ( vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga )

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av 2 justeringsmän
4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet?
6. Fastställande av avgifter
7. Val av styrelsemedlemmar för 2 år ( hamnkapten, kassör och medlemsansvarig )
8. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
9. Val av valberedare och suppleant för 1 år
10. Övriga frågor

/Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 1 maj 2016 kl 10.00
Plats: Soludden ( vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga )

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av 2 justeringsmän
4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet?
6. Fastställande av avgifter
7. Val av styrelsemedlemmar för 2 år ( ordförande och 2 styrelseledamöter )
8. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
9. Val av valberedare och suppleant för 1 år
10. Information från hamnkaptenerna angående båtplatser
11. Övriga frågor

/Styrelsen

Förändrad båtplatsfördelning för 2016

Inför säsongen 2016 har en större översyn gjorts på den södra bryggan för att tillgodose alla medlemmars behov. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

I samband med denna översyn har 7 medlemmar fått nya platser och ett antal bommar har justerats i sidled så att en del platsbredder har förändrats. Alla berörda medlemmar har informerats.

Vidare har under året 5 platser fått nya båtplatsinnehavare genom köp av båtplats, förvärv av fastighet med tillhörande båtplats eller genom uppdaterade medlemsuppgifter.

Utöver detta så har samtliga båtplatser och bommar noggrant mätts upp och alla angivna bredder i skissen är korrekta.

/Styrelsen