Förändrad båtplatsfördelning för 2019

Inför säsongen 2019 har en översyn gjorts för att tillgodose alla medlemmars behov. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

I samband med denna översyn har 2 medlemmar fått nya platser. Dessa medlemmar har informerats. Två platser har fått nya innehavare genom köp.

/Styrelsen