Förändrad båtplatsfördelning för 2020

Inför säsongen 2020 har en översyn gjorts för att tillgodose alla medlemmars behov. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

I samband med denna översyn har 4 medlemmar fått nya platser (markerade i mörkgrönt). Dessa medlemmar har informerats. En plats (markerad i ljusgrönt) har fått ny innehavare genom köp av fastighet.

/Styrelsen