Förändrad båtplatsfördelning för 2016

Inför säsongen 2016 har en större översyn gjorts på den södra bryggan för att tillgodose alla medlemmars behov. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

I samband med denna översyn har 7 medlemmar fått nya platser och ett antal bommar har justerats i sidled så att en del platsbredder har förändrats. Alla berörda medlemmar har informerats.

Vidare har under året 5 platser fått nya båtplatsinnehavare genom köp av båtplats, förvärv av fastighet med tillhörande båtplats eller genom uppdaterade medlemsuppgifter.

Utöver detta så har samtliga båtplatser och bommar noggrant mätts upp och alla angivna bredder i skissen är korrekta.

/Styrelsen