Oförändrad båtplatsfördelning för 2017

Inför säsongen 2017 har inga förändringar gjorts avseende båtplatsfördelningen. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

Fyra platser har dock fått nya innehavare genom byten inom familjerna för respektive fastighet kopplad till dessa platser.

/Styrelsen