Oförändrad båtplatsfördelning för 2017

Inför säsongen 2017 har inga förändringar gjorts avseende båtplatsfördelningen. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

Fyra platser (markerade i ljusgrönt) har dock fått nya innehavare genom byten inom familjerna för respektive fastighet kopplad till dessa platser.

/Styrelsen