Kallelse till årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 27 september 2020 kl 10.00
Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga)

Dagordning

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
 5. Styrelsens ansvarsfrihet?
 6. Fastställande av avgifter
 7. Val av styrelsemedlemmar för 2 år (Ordförande, Sekreterare och vice Hamnkapten) för 1 år (Hamnkapten)
 8. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
 9. Val av valberedare och suppleant för 1 år
 10. Genomgång av bryggorna 2020
 11. Övriga frågor

/Styrelsen