Angående den nya rampen

Investeringen av båtrampen ( ca 50.000 kronor ) har i sin helhet bekostats av medlemmarna i Soluddens Båtklubb, men den är byggd på villaföreningen mark.

Mot bakgrund av de kostnader vi lagt ner är det väsentligt att rampen utnyttjas enbart av de som har behörighet, samt att båt som läggs i ej överstiger måtten 8 meter i längd och 2,8 meter i bredd. Behörighet att utnyttja rampen har enbart medlemmar i båtklubben med ett undantag enligt följande:

Om medlem i villaägarföreningen vill utnyttja rampen är detta möjligt mot en ersättning av 200 kronor per utnyttjat tillfälle. Beloppet ska överföras till Soluddens plusgirokonto 4392941-3  med angivande av hyra båtramp. Medlem i Soluddens båtklubb kan vara behjäplig med att låsa upp rampen, samt informera denne om att ersättningen ska omgående sättas in på Soluddens konto. Medlem är skyldig att se till att rampen därefter låses omedelbart.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen