Observera att Soludden inte är en uppläggningsplats

Vi vill påminna alla medlemmar om att ytorna runt Soluddens BK inte får utnyttjas som uppläggningsplats för båtar.

/Styrelsen