Uthyrning av båtplats

I dag är en stor del av våra båtplatser på Soludden outnyttjade. Från styrelsens sida ser vi gärna att fler medlemmar utnyttjar möjligheten att hyra ut sin båtplats. Fördelarna är enligt vår uppfattning:

  • Du får ersättning för din investering och årsavgift.
  • Fler uppehåller sig vid bryggorna vilket kan minska stöldrisken.
  • Andra medlemmar i Grundviks villaägarförening får möjlighet att utnyttja båtlivet.

Tänk bara på att uthyrningen av båtplats skall ske till medlemmar i Grundvik. Underrätta hamnkapten eller vice hamnkapten om att du hyrt ut din plats*. Du bestämmer själv vilken avgift du ska ta ut. En riktpunkt kan vara årsavgiften plus exempelvis 10 % av nedlagd investering.

Hör av dig till någon av hamnkaptenerna om du har frågor eller funderingar kring uthyrningar.

Här kan du ladda ned ett kontrakt för andrahandsuthyrning: kontrakt andrahandsuthyrning

/Styrelsen