Angående parkering vid Soludden

Möjligheten att parkera bilar vid Soludden begränsad och vi ber våra medlemmar i möjligaste mån lämna bilen hemma. Om du måste ta bilen måste du noga beakta att utrymme finns för de som med bil och trailer ska lägga i eller ta upp sina båtar.

/Styrelsen