Uppdaterat medlemsregister

För att förenkla kommunikationen och spara portokostnader genomför styrelsen en uppdatering av medlemsregistret med epostadresser. En blankett skickades ut tillsammans med kallelsen till årsmötet, fyll i den och skicka in den till oss skyndsamt, det går även bra att ladda ned den här och mejla dokumentet till styrelsen@soluddensbk.se.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen